شماره های تماس با دفتر مرکزی:
۵۸ ۸۵ ۹۵ ۶۶ _۰۲۱
۷۰ ۸۹ ۹۶ ۶۶ _۰۲۱
شماره های همراه و ارتباط در فضای مجازی:
۰۹۳۸۳۸۴۰۶۱۴
۰۹۱۰۷۶۶۳۳۲۱
۰۹۰۱۴۵۱۵۱۵۸

بازی مهد در اینستاگرام:
www.instagram.com/bazimahd

بازی مهد در تلگرام :
www.telegram.me/bazzimahd

آدرس :
تهران،خیابان انقلاب اسلامی،روبه روی درب اصلی دانشگاه تهران ،خیابان فخررازی