صندلی رامو

طراحی استثنایی صندلی رامو مانع از ایجاد کسالت و خستگی به هنگام یادگیری در کودکان شده و ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب جهت نشستن موجبات راحتی و استقرار ایده آن کودکان را بر روی صندلی فراهم می آورد. شیب قسمت تکیه گاه این صندلی با نهایت ظرافت و اصولی باعث راحتی گردیده به طوری که کمر و شانه های کودک به نحو کاملا صحیح و راحت در تماس با تکیه گاه و نشیمن گاه قرار گرفته و حس بسیار راحت و سرشار از آرامش در یادگیری برای کودک به ارمغان می آورد

Call Now Button